Lokalita

Budova Hotela Jeleň v Hlohovci sa nachádza v juhovýchodnej časti štvoruholníkového námestia sv. Michala, na vysokej ľavobrežnej terase Váhu, zvažujúcej sa juhozápadným smerom do polia trnavskej pahorkatiny.

Pôdorys námestia vychádza zo stredoveko plánovitého rozloženia mesta z 13.-14, storočia, vybudovaného z časti nemeckými a slovanskými kolonistami po tatárskom plienení v r. 1241 – 1242 a najmä za vlády Anjouovcov v Uhorsku v 14. storočí. Domy hlohovských mešťanov na námestí sa od počiatku sústredili okolo farského kostola sv. Michala archanjela, ktorý bol do 17. storočia obohnaný múrom a okolo ktorého sa až do druhej polovice 18. storočia intenzívne pochovávalo. Námestie bolo vždy prirodzeným centrom mesta, kde sa odohrával takmer všetok spoločenský ruch Starého a Nového Hlohovca vrátane týždenných jarmokov a krajinských trhov.

Okrem iného tadiaľto prechádzala aj jedna z bočných vetiev považskej obchodnej cesty z Trnavy do Nitry, ktorá viedla cez most na rieke Váh (postavený v r. 1350) popri špitáliku a kostolíku sv. Ducha hore ulicou, pravou stranou obchádzala kostol sv. Michala, napájala sa na dnešnú ulicu SNP a pri vchode do dnešného cintorína vychádzala mestskou bránou von z mesta. Všetky obydlia situované okolo tejto cesty, vrátane budovy Hotela Jeleň, patrili k výstavným objektom mesta.