Rekonštrukcia

Rekonštrukcia Hotela Jeleň v Hlohovci prebiehala v troch etapách.

Prvá etapa začala už v roku 2003 Pracovalo sa na vonkajšom plášti budovy, prebehla výmena krovu a okien. Cieľom tejto etapy bolo spustiť prevádzku prízemných priestorov a zastaviť ďalšiu devastáciu budovy. Tento cieľ bol nakoniec splnený a na jeseň 2004 bola na prízemí hotela otvorená prevádzka kaviarne a ďalšie obchodné priestory.

Druhá etapa. V tejto etape sa obnovilo prvé poschodie s reštauráciou, kongresovou sálou, salónikom a 10-timi izbami v ubytovacej časti hotela. Táto časť rekonštrukcie bola dokončená v októbri 2007, keď po štrnástich rokoch spustením ubytovacej časti sa znovu obnovila prevádzka hotela.

Tretia etapa bola zameraná na dostavenie prístavby ubytovacej časti hotela a rekonštrukciu nádvoria. V lete 2007 boli zahájené práce na prístavbe ubytovacieho krídla budovy. Po ich dokončení sa zvýšil počet hotelových izieb z terajších 10 na konečných 23. V druhej polovicu roka 2008 bola táto časť hotela daná do prevádzky .